Research Professor / Lector

Ik ben Lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement aan het Kenniscentrum Duurzame Havenstad van de Hogeschool Rotterdam: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/duurzame-havenstad/lectoren/dr.-ir.-gert-joost-peek/

Het lectoraat Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement onderzoekt de veranderingen van de organisatie van  stedelijke ontwikkeling die nodig is om van haven- en woonstad  Rotterdam een veerkrachtige en adaptieve maak- en stromenstad vol nieuwe bedrijvigheid te maken: Hoe moet de organisatie van stedelijke gebiedsontwikkeling veranderen wil de stad een transitieplatform zijn? Oftewel: hoe organiseer je de veranderstad?

In samenwerking met docenten van verschillende opleidingen binnen het domein van de gebouwde omgeving en lector Peter Troxler doe ik onderzoek naar de thema’s resilience en innovation.