Home

Welcome to the new website of SP0T-0N Consulting! / Welkom op de nieuwe website van SP0T-0N Consulting!

In SP0T-0N Consulting zijn mijn activiteiten als adviseur, auteur, docent en gespreksleider ondergebracht. Daarnaast doe ik onderzoek als lector aan de Hogeschool Rotterdam en als vrijwilliger actief in Haagse Binckhorst.

Op deze site vind je een overzicht van mijn activiteiten. Leidmotief is locatiesynergie. Plekken in de stad moeten meervoudige prestaties leveren om antwoord te zijn op de huidige uitdagingen van klimaatverandering, energietransitie, inclusiviteit en circulariteit. Dat lukt niet zomaar en vraagt om een vergaande verandering of transitie van de aanpak van stedelijke ontwikkeling. Hieraan lever ik graag een bijdrage.

Ik ben benieuwd naar je reactie en help je graag met:

  • advies hoe plekken in de stad aan te zetten
  • publicaties die thema’s van stedelijke ontwikkeling uitlichten
  • kennisoverdracht die een licht doet opgaat
  • gesprekken die mensen, hun ervaringen en meningen in het spotlicht zetten

Steek je licht op bij SP0T-0N Consulting!

Activities / Activiteiten

Gert-Joost Peek PhD MRICS works from SP0T-0N Consulting as advisor, author, lecturer and chair in the field of urban development. / Vanuit SP0T-0N Consulting is dr. ir Gert-Joost Peek MRICS actief als adviseur, auteur, docent en gespreksleider op het terrein van stedelijke ontwikkeling.

Light up at SP0T-0N Consulting! / Steek je licht op bij SP0T-0N Consulting!

Volunteer / Vrijwilliger

Ik ben voorzitter van Stichting I’M BINCK. I’M BINCK opereert vanuit de Binckse KIP gehuisvest in het Trefpunt Rotterdamsebaan aan de Binckhorstlaan: https://imbinck.nl/

De Binckhorst: het geliefde rafelrandje van Den Haag, is het grootste binnenstedelijke bedrijventerrein van de stad. Er zit veel energie en potentie in deze herontwikkelingslocatie. Stichting I’M BINCK zorgt dat de waarde van dit stadsdeel beter benut wordt, laat zien wat er allemaal kan en gebeurt, en bundelt krachten tussen ondernemers, cultuurmakers, bedrijven, bewoners en gemeente.

I’M BINCK is een onafhankelijk initiatief van ondernemers die zich actief inzetten voor de Binckhorst. Dat doen wij door het zichtbaar maken van de bestaande kwaliteiten in de Binckhorst en het creëren van verbindingen tussen de gebruikers van het gebied en met partners daarbuiten. Activiteiten zijn o.a. netwerkbijeenkomsten en de Ronde Tafels.

In de komende jaren staat er met de bouw van de Rotterdamse baan veel op stapel in de Binckhorst. Juist in deze periode is het van belang dat de netwerken en stakeholders van het gebied hun krachten bundelen en elkaar versterken.

I’M BINCK doet dit vanuit de overtuiging dat alleen een veerkrachtige Binckhorst die zijn bestaande potenties ten volle benut, een volwaardige stap naar de toekomst kan zetten.

Research Professor / Lector

Ik ben Lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement aan het Kenniscentrum Duurzame Havenstad van de Hogeschool Rotterdam: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/duurzame-havenstad/lectoren/dr.-ir.-gert-joost-peek/

Het lectoraat Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement onderzoekt de veranderingen van de organisatie van  stedelijke ontwikkeling die nodig is om van haven- en woonstad  Rotterdam een veerkrachtige en adaptieve maak- en stromenstad vol nieuwe bedrijvigheid te maken: Hoe moet de organisatie van stedelijke gebiedsontwikkeling veranderen wil de stad een transitieplatform zijn? Oftewel: hoe organiseer je de veranderstad?

In samenwerking met docenten van verschillende opleidingen binnen het domein van de gebouwde omgeving en lector Peter Troxler doe ik onderzoek naar de thema’s resilience en innovation.

Contact

Ik ben dr. ir Gert-Joost Peek MRICS.

Geïnteresseerd in wat ik voor je kan betekenen?

Stuur me een mail of bel.

Ik kijk er naar uit met je in gesprek te gaan.