Volunteer / Vrijwilliger

Ik ben voorzitter van Stichting I’M BINCK. I’M BINCK opereert vanuit de Binckse KIP gehuisvest in het Trefpunt Rotterdamsebaan aan de Binckhorstlaan: https://imbinck.nl/

De Binckhorst: het geliefde rafelrandje van Den Haag, is het grootste binnenstedelijke bedrijventerrein van de stad. Er zit veel energie en potentie in deze herontwikkelingslocatie. Stichting I’M BINCK zorgt dat de waarde van dit stadsdeel beter benut wordt, laat zien wat er allemaal kan en gebeurt, en bundelt krachten tussen ondernemers, cultuurmakers, bedrijven, bewoners en gemeente.

I’M BINCK is een onafhankelijk initiatief van ondernemers die zich actief inzetten voor de Binckhorst. Dat doen wij door het zichtbaar maken van de bestaande kwaliteiten in de Binckhorst en het creëren van verbindingen tussen de gebruikers van het gebied en met partners daarbuiten. Activiteiten zijn o.a. netwerkbijeenkomsten en de Ronde Tafels.

In de komende jaren staat er met de bouw van de Rotterdamse baan veel op stapel in de Binckhorst. Juist in deze periode is het van belang dat de netwerken en stakeholders van het gebied hun krachten bundelen en elkaar versterken.

I’M BINCK doet dit vanuit de overtuiging dat alleen een veerkrachtige Binckhorst die zijn bestaande potenties ten volle benut, een volwaardige stap naar de toekomst kan zetten.